Steenbreek

Tegel eruit, plant erin!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die in het bezit zijn van een tuin, deze ‘vergroenen’. Met vergroenen bedoelen we  dat in uw tuin minder tegels komen en meer groen.  

De voordelen van een groene tuin zijn:

  • Als de zomers in Nederland warmer worden, dan zorgt groen voor schaduw en verkoeling in de stad.
  • Groen zorgt voor meer leefgebied voor bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten en is zo weer aantrekkelijk voor veel verschillende vogelsoorten en vleermuizen.
  • Groen zorgt voor opname van water, dat anders via het riool moet worden afgevoerd.
  • Groen zorgt voor het vasthouden van water in droge tijden.
  • Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt vooral de concentratie fijnstof.
  • Een groene leefomgeving werkt stress verminderend en heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

De gemeente Zaanstad ondersteunt dan ook van harte de Operatie Steenbreek. Dit  is een landelijk platform dat inwoners en organisaties informeert en enthousiast maakt om hun tuin groener te maken.  Kijk nu naar het filmpje van de gemeente Zaanstad over het belang van 'Steenbreek'.